ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου το νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ μόνο εφόσον αυτός έχει εισπραχθεί από τις επιχειρήσεις. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σε προαιρετική βάση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ακαθάριστα έσοδα έως μισό εκατομμύριο ευρώ.

Αναμφισβήτητα, η ρύθμιση αυτή αποτελούσε χρόνιο αίτημα της αγοράς, το οποίο μόλις τώρα αρχίζει να ικανοποιείται. Μοναδική σκιά της νέας ρυθμίσεως αποτελεί αφενός μεν το χαμηλό ποσοτικό κριτήριο, καθώς εξαιρούνται πολλές επιχειρήσεις, αφετέρου η ανυπαρξία οιαδήποτε πρόβλεψης για το φόρο εισοδήματος, καθόσον τα μη εξοφληθέντα τιμολόγια θα πρέπει να δηλωθούν και να φορολογηθούν κατά το χρόνο υποβολής της οικείας φορολογικής δηλώσεως.
Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τα οφέλη της ρυθμίσεως με πρώτο και σημαντικότερο την βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς. Παρεπόμενες συνέπειες θα είναι η αποφυγή φορολογικών καταλογισμών σε βάρος επιχειρήσεων και των συνυπεύθυνων νομίμων εκπροσώπων, ως επίσης και ποινικών διώξεων για τους τελευταίους.
Ειδικά, δε για την τελευταία περίπτωση, δέον όπως επισημανθεί το γεγονός ότι, για μη εξοφληθέντα τιμολόγια, οι νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων οδηγήθηκαν στις αίθουσες ποινικών δικαστηρίων, όπου και καταδικάσθηκαν σε ποινές στερητικές της ελευθερίας τους.
Θετική, επίσης, θα πρέπει να κριθεί η υπό σκέψη ακόμα αποποινικοποίηση του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Επίσης, σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αποτελεί και η πολυαναμενόμενη και εξαγγελθείσα ήδη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 72 ή 100 δόσεις (με τις διακρίσεις που έχουν γίνει γνωστές), η οποία θα ενισχύσει την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου (εάν φυσικά γίνει δεκτό ότι εξακολουθεί να υφίσταται η φοροδοτική ικανότητα).
Του Γεωργίου Σπ. Ευσταθόπουλου, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, εξειδικευθέντος στο Φορολογικό Δίκαιο

Βασική μέριμνα του Γραφείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στον πελάτη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο στις εν γένει υπηρεσίες του. Αρχή μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.