Η Παροχή Νομικών Και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Κατά Τον Φορολογικό Έλεγχο

Η Παροχή Νομικών Και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Κατά Τον Φορολογικό Έλεγχο

Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και κυρίως οι σύγχρονες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο καθιστούν σήμερα επιτακτική την ανάγκη παροχής νομικών υπηρεσιών από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου, κατά παρέκκλιση της διαμορφωθείσας μέχρι σήμερα αντίληψης ότι η συμμετοχή νομικού απαιτείται στο στάδιο της δικαστικής αντιμετώπισης ενός φορολογικού καταλογισμού και μόνο.

Η νομοθετική εξουσία έχει εξοπλίσει τις ελεγκτικές Αρχές με αμφίβολης νομιμότητας δυνατότητες, κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου (προσαύξηση περιουσίας – πρωτογενείς καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα στο εξωτερικό κ.λ.π.), αποτέλεσμα των οποίων είναι ο ελεγχόμενος, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, να θεωρείται παραβάτης της κείμενης νομοθεσίας και υποκείμενο καταλογισμού όλως φανταστικής φορολογητέας ύλης.

Οι πλημμέλειες των ελέγχων έχουν αναδειχθεί με τα δημοσιευθέντα κατά το παρελθόν άρθρα μας στους πιο έγκυρους διαδικτυακούς ιστότοπους (www.capital.gr, www.taxheaven.gr,  www.artion.gr ) καθώς επίσης και στον ιστότοπο του γραφείου μας www.efstathopoulos-law.gr .

Η πιο αποτελεσματική προστασία του φορολογούμενου έναντι της παρατηρούμενης ελεγκτικής αυθαιρεσίας συνίσταται στην πληρέστερη εκπροσώπησή του κατά τον φορολογικό έλεγχο τόσο από έμπειρο φοροτεχνικό όσο και από εξειδικευμένο νομικό.

Διά του άνω τρόπου και μόνο δύνανται να αποφευχθούν εσφαλμένοι χειρισμοί μίας φορολογικής υπόθεσης, που πολλές φορές αποδεικνύονται μη αναστρέψιμοι, άδικα και ανεπιεική αποτελέσματα για τον φορολογούμενο, ως επίσης και μη νόμιμοι φορολογικοί καταλογισμοί που άγουν σε οικονομική εξόντωσή του.

Το γραφείο μας παρεμβαίνει ουσιαστικά στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, από το στάδιο της ενάρξεως αυτού, έναντι οιασδήποτε ελεγκτικής – φορολογικής Αρχής (ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ.), προς το σκοπό της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και του τρόπου ελέγχου των υποθέσεων.

Με μία εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών (νομικών και φοροτεχνικών), χαρακτηριζόμενη από εμπειρία και βαθειά γνώση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, της πιο πρόσφατης νομολογίας των Δικαστηρίων και κυρίως της μεθοδολογίας του ελέγχου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε αποτελεσματικά υπηρεσίες εκπροσώπησης φυσικών και νομικών προσώπων από το χρόνο ενάρξεως του φορολογικού ελέγχου έως και το χρόνο δικαστικής αντιμετωπίσεως μίας φορολογικής διαφοράς.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν σε:

  • Ελέγχους εμβασμάτων στο ΣΔΟΕ και το ΚΕΦΟΜΕΠ
  • Ελέγχους προσαύξησης περιουσίας και αδικαιολόγητου πλουτισμού
  • Ελέγχους λήψης πλαστών και εικονικών τιμολογίων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο τηλέφωνο 2106995781 ή στείλτε μας email στο info@efstathopoulos-law.gr

Βασική μέριμνα του Γραφείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στον πελάτη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο στις εν γένει υπηρεσίες του. Αρχή μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.