Συνεργάτες

Γεώργιος Σπ. Ευσταθόπουλος

efs-1Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Βιογραφικό:
Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο. Το έτος 2000 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και, μετά από πολυετή συνεργασία με γνωστά δικηγορικά γραφεία της Αθήνας, συνέστησε δικό του δικηγορικό γραφείο το έτος 2006.
Μέχρι σήμερα ασκεί μαχόμενη δικηγορία, αλλά και συμβουλευτική, με ιδιαίτερη επιτυχία. Έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στους τομείς της αρθρογραφίας, της σύνταξης μελετών – εργασιών και της συμμετοχής σε σεμινάρια. Σήμερα είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, παρέχοντας τις υπηρεσίες του, ως νομικός σύμβουλος, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ελένη Π. Κουτσιλαίου

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Βιογραφικό:
Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2002 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασκεί έκτοτε μάχιμη δικηγορία. Έχει συνεργαστεί με μεγάλα και γνωστά δικηγορικά γραφεία των Αθηνών. Από το έτος 2016 συνεργάζεται με το δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Σπ. Ευσταθόπουλου και Συνεργατών. Γνωρίζει την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Ειδικεύεται στους τομείς του Αστικού Δικαίου (Εμπράγματο, Ενοχικό, Κληρονομικό, Οικογενειακό) και του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Παναγιώτης Ε. Χίνης

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.
Βιογραφικό:
Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1991. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το έτος 2014 έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και από το έτος 2016 και ασκεί έκτοτε μάχιμη δικηγορία. Γνωρίζει την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.
Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας απασχολήθηκε ως νομικός σύμβουλος του Τμήματος Διοικητικού Ελέγχου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ενώ από τον Σεπτέμβριο του έτους 2014 συνεργάζεται με το δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Σπ. Ευσταθόπουλου, αρχικά ως ασκούμενος δικηγόρος και, μετά την κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ως δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Ειδικεύεται στους τομείς του Διοικητικού και Εμπορικού Δικαίου.

Χριστίνα Π. Τσιρώνη

Δικηγόρος – Επιστημονικός συνεργάτης.

Σπυρίδων Γ. Ευσταθόπουλος

Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων (συνταξιούχος), επιστημονικός συνεργάτης – σύμβουλος.

Βασική μέριμνα του Γραφείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στον πελάτη, διατηρώντας υψηλό επίπεδο στις εν γένει υπηρεσίες του. Αρχή μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε.